Firma TABO-CS spol. s r. o. zajišťuje pro zákazníky zejména v zemích střední a východní Evropy:

  • Výrobu, dodávky, montáž a servis moderního kremačního zařízení
  • Dodávky krematorií „na klíč“, výstavba nových krematorií, rekonstrukce a modernizace stávajících krematorií
  • Doplňkové vybavení krematorií
  • Dodávky kremačních pecí na domácí zvířata
  • Další dodávky ze  sortimentu společenství Facultatieve Technologies (kremační, spalovací a filtrační zařízení apod.)
  • Odborné posudky a konzultace, tepelně-technická měření, služby autorizovaných inženýrů, techniků a soudního znalce
  • Školení obsluhujícího personálu

Dlouhodobé zkušenosti specialistů využívá firma TABO-CS spol. s r.o. v širokém komplexu své specializované nabídky. Zákazníkům poskytuje své služby a odborné konzultace při přípravě a realizaci podnikatelských záměrů, při předprojektové a projektové přípravě staveb, modernizací a rekonstrukcí. Na přání zákazníka zajistí dodávku celého nového krematoria, případně jeho rekonstrukci a modernizaci formou dodávky na klíč, tj. od zpracování studie přes projektovou činnost a realizaci až po předání technologického zařízení, seřízeného na provozní parametry, a celé stavby ke kolaudaci.

TABO-CS spol. s r.o. provádí rekonstrukce i jiných částí krematorií než kremační technologie, tedy i chladícího zařízení, kotelen, sanitárního zázemí, vzduchotechniky, elektrorozvodů atd. Při rekonstrukcích bývá často výhodné vybavit rekonstruované krematorium zařízením na využívání tepla spalin, které snižuje celkové provozní náklady. Na základě propracovaného systému servisních smluv různého stupně poskytuje záruční a pozáruční servis, individuálně přizpůsobený požadavkům jednotlivých zákazníků a náročnosti provozu daného krematoria.

Nabízené produkty a služby firma přizpůsobuje individuálním požadavkům svých zákazníků jak po stránce technického řešení, tak i financování.

TABO-CS spol. s r.o. používá systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016

Splnění vysokých provozně-technických nároků současně s požadavky na etiku procesu kremace a na ekologickou nezávadnost, estetiku, hygienu a bezpečnost práce, to jsou kritéria, kterým je podřízena konstrukce a výroba kremačního zařízení, dodávaného všemi členskými firmami společenství FACULTATIEVE TECHNOLOGIES ze skupiny „de Facultatieve“ Group.