Doplňkové vybavení krematoria

Zařízením na monitorování koncentrace vybraných škodlivin ve spalinách se pece firmy TABO-CS spol. s r.o. vybavují na zvláštní přání zákazníků. Nejčastěji sledovanou škodlivinou je oxid uhelnatý, jakožto indikátor dokonalosti funkce termoasanačního (dopalovacího) systému. Zařízení je možno rozšířit o sledování dalších složek. Výsledky rozborů jsou ukládány do paměťové jednotky a následně interpretovány ve formě, kterou si zákazník či orgán státního dozoru zvolí.

Chladicí zařízení firma TABO-CS spol. s r.o. dodává pro márnice, krematoria, nemocnice, pohřební služby atd. Jedná se o strojní vybavení márnic, rekonstrukce existujících zařízení i výstavbu nových.

Manipulační technika jako jsou ruční manipulační vozíky na rakve a elektrohydraulické zvedací vozíky.

Náhradní zdroje elektrické energie

 

Podrobnější informace, prospekty a ceníky na vyžádání.