Kremační pec TSM (TS)

Kremační pec TSM (TS)

Kremační pec KNP 05

Kremační pec KNP 05

Montáž

TSM – Pec je montována v našem závodě

a následně je přepravena k zákazníkovi jako celek.TS – Dle situace může být pec montována také u zákazníka.

Montáž pece KNP 05 se provádí pouze v našem závodě s následnou dopravou k zákazníkovi.

Oproti TSM je doba zapojování u zákazníka kratší.

Je možné jednostranné nebo dvoustranné uspořádání pece. U jednostranného uspořádání probíhá zavážení rakve i vyjímání popela z téže strany pece.

Topný systém a palivo

Zemní plyn o tlaku 8 – 10 kPa Zemní plyn o tlaku 8 – 10 kPa
Hlavní hořák 300 kW Hlavní hořák 300 kW
Dopalovací hořák 300 kW Dopalovací hořák 350 kW
Celkový výkon 600 kW Celkový výkon 650 kW
Podle potřeb zákazníka je možné osadit obě pece topným systémem na propan-butan i na topný olej.

Přívod elektrické energie

napěťová soustava: TN-S 3/N/PE AC, 400 / 230 V, 50 Hz
celkový příkon jedné kremační linky: cca 12 kW podle celkové konfigurace
S výměníkem (motor ventilátoru výměníku+řízení+pec) cca 29 kW

Rozměry a hmotnost

Šířka: 2030 mm Šířka: 2430 mm
Výška strana zavážení: 3210 mm Výška – strana zavážení: 3240 mm
Výška strana obsluhy: 2330 mm Výška – strana obsluhy: 2450 mm
Délka: 3700 mm Délka: 3800 mm
Hmotnost: 10 000 Kg Hmotnost: 15 000 Kg

Rozměry rakve: 2200 x 720 x 760 mm

(včetně nožek pokud jsou jimi rakve vybaveny)

Abnormální rakve do šířky 860 mm

Rozměry rakve: 2200 x 720 x 760 mm

(včetně nožek pokud jsou jimi rakve vybaveny)

Abnormální rakve do šířky 960 mm

Popis kremace

Spaliny, vzniklé při kremaci v hlavní komoře, jsou odtahovány přes boční směšovací komory s přívody sekundárního vzduchu do dopalovacích komor. Za přítomnosti sekundárního a terciárního vzduchu dochází k efektivnímu dopalovacímu procesu a tím k dokonalému zlikvidování škodlivin v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Proces kremace je řízen počítačem, kontrolu ekologicky nezávadného spalování zajišťuje kyslíková sonda, umístěná v dopalovací komoře a opacimetr umístěný v komíně.

Doba trvání jedné kremace

 • Cyklus zpopelnění cca 70 min
 • Chlazení popela 30 – 40 min (probíhá během další kremace)
 • Zpracování popela 10 – 20 min (provádí se mimo pec)

Výkon kremační linky

Výkon závisí na režimu a na provozních poměrech daného krematoria. Obecně lze roční výkon jedné kremační linky stanovit:

 • při provozu 8 hod. denně, 5 dní v týdnu: cca 1750 kremací
 • při provozu 16 hod. denně, 5 dní v týdnu: cca 3500 kremací
 • při provozu 24 hod. denně, 5 dní v týdnu: cca 5200 kremací

Kremační zařízení firmy TABO-CS spol. s r.o. bylo v několika krematoriích odzkoušeno v dlouhodobém nepřetržitém provozu.

Všeobecné zásady kremačního zařízení:

 • Kompaktní konstrukce
 • Odolná a těsná vyzdívka
 • Výběr kvalitních žáruvzdorných a izolačních materiálů
 • Soustavná kontrola ve všech fázích výroby a montáže v souladu s požadavky ISO 9001:2016
 • Uspořádání a vybavení technologických prostorů v souladu s požadavky ekologického provozu
 • Účinné řízení procesu kremace počítačem
 • Optimalizace poměru výkonu zařízení a životnosti
 • Možnost doplňování řídícího systému nadstandardním vybavením podle přání zákazníka
 • Dálková správa odborníky firmy TABO-CS
 • Řízený odtah spalin
 • Možnost doplnění přídavnou technologií (výměníky pro využívání termoasanačního tepla, filtrační zařízení, odlučovače)
 • Bezpečná a snadná obsluha