Rekuperace

Pro využívání tepla spalin z kremačních pecí dodává TABO-CS spol. s r.o. několik druhů výměníků v provedení, individuelně přizpůsobeném požadavkům jednotlivých zákazníků. Některé výměníky mohou využívat teplo až od dvou kremačních pecí firmy TABO-CS spol. s r.o., případně i od pecí jiného typu. Zařízení je vybaveno automatickým řídicím systémem.

STV 100, 170

120 kwl

DSCF5425

Žárotrubný výměník, jehož teplosměnnou plochu tvoří 12 ocelových trubek ø 89/4,5 mm. Svislé trubky jsou vsazeny mezi 2 čela. Obvodový plášť válcového tvaru je svařen z ocelového plechu.

Do cesty vody jsou vloženy 3 vodorovné přepážky uzavírající větší část profilu, které slouží k usměrňování proudu kolmo k trubkám. Vstup a výstup vody jsou na straně pláště protilehlé ke vstupu a výstupu spalin.

Technická data

Výměník je možno zapojit jak v protiproudu, tak v souproudu.

Typ výměníku:   konvekční rekuperátor spaliny/voda, kombinace křížový proud/protiproud či souproud, žárotrubný
Typové označení: STV-100 (STV-170)
Prostorové uspořádání: stojatý, maximální průměr 460 mm, výška cca 900 (2000 mm)
Tlakové poměry: konstrukční přetlak:       0,25 MPa       jmenovitý přetlak:           0,20 MPa
Objemový průtok spalin:  0,3 m3n/s
Teplota spalin:  na vstupu:             850°C                         na výstupu:           612 °C
Objemový průtok vody: 0,001 m3/s
Teplota vody: na vstupu:             60°C                           na výstupu:           84 °C
Výkon: 100 kW (170 kW)
Odpor na straně spalin: cca 102 Pa

Rekuperátor se montuje (v obchvatu) jako část potrubí pro odtah spalin.

LV(H) 38

44 - LV38 - TP-Model

Novosibirsk 2

DSCN2070

Ležatý teplovodní výměník typ LV 38 m² (výměník bez hořáku) a LVH 38 m² (výměník s hořákem osazeným do přívodního spalinového potrubí nebo do spalovací komory před výměníkem)

 

 

 

 

Půdorys výměníku 1120 x 2676 mm
Půdorys základové desky 1120 x 2100 mm
Hmotnost výměníku vypočtená 2442 kg
Pohotovostní hmotnost výměníku (s vodou bez izolace) 4619 kg
Výhřevná plocha 38 m2
Konstrukční přetlak 0,30 MPa
Jmenovitý přetlak 0,25 MPa
Zkušební přetlak 0,40 MPa
Tepelný výkon (dle teploty spalin) až 428 kW
Potřebný komínový tah 120 Pa
Jmenovitá teplota vody na výstupu 93 °C

 

Pro podrobnější informace a ceny nás kontaktujte.