Zařízení na zpracování popela (Kremulátor)

Typ ZUP-1-0

Zařízení jemně rozemílá popel, který je již ochlazený přímo v kremační peci, a automaticky jej přesypává do úřední urny. S popelem se při přemisťování z pece do kremulátoru nemanipuluje – popelník slouží současně jako mlecí nádoba. Po ukončení procesu mletí popela se z prostoru mlecí jednotky automaticky odsaje prach, vzniklý při zpracovávání popela.

  • Jedno zařízení umístěné mimo vlastní kremační pec, umožňuje zpracovávat popel od několika pecí nezávisle na provozu.
  • Neovlivňuje provoz pecí.
  • Pracuje nehlučně a bezprašně.
  • Díky promyšlené konstrukci zařízení splňuje přísné požadavky na etiku procesu, hygienu a bezpečnost práce. Je standardně vybavováno odsávacím zařízením, obsluha pece není vystavena přímému kontaktu se zpracovávaným popelem nebo prachem z něj.
  • Z popela, vkládaného do stroje, není třeba předem odstraňovat případné kovové zbytky rakve.
  • Systém uložení urny v kremulátoru zajišťuje její těsné spojení s mlecí jednotkou.
  • Při otevření dveří se kremulátor automaticky zastaví.
  • Elektromotor s převodovkou je vybaven tepelnou ochranou proti přetížení.
  • Délka cyklu zpracování popela je volitelná.

 

Technické parametry

Mlecí modul Odsávací modul
Šířka 600 mm 600 mm
Hloubka 600 mm 600 mm
Výška 1600 mm 800 mm
Hmotnost včetně popelníku 200 kg 45 kg
Napěťová soustava TN-S 3/N/PE AC, 400 / 230 V, 50 Hz
Elektrický příkon 1.25 kW

Kremulátor lze použít na hygienické a pietní zpracování popela i z jiného typu kremačního zařízení, ale vždy za podmínky, že popel je předem vychlazený.

Pro podrobnější informace a ceny nás kontaktujte