Zařízení na zpracování popela (Kremulátor)

Typ ZUP-1-0

Zařízení jemně rozemílá popel, který je již ochlazený přímo v kremační peci, a automaticky jej přesypává do úřední urny. S popelem se při přemisťování z pece do kremulátoru nemanipuluje – popelník slouží současně jako mlecí nádoba. Po ukončení procesu mletí popela se z prostoru mlecí jednotky automaticky odsaje prach, vzniklý při zpracovávání popela.

  • Jedno zařízení umístěné mimo vlastní kremační pec, umožňuje zpracovávat popel od několika pecí nezávisle na provozu.
  • Neovlivňuje provoz pecí.
  • Pracuje nehlučně a bezprašně.
  • Díky promyšlené konstrukci zařízení splňuje přísné požadavky na etiku procesu, hygienu a bezpečnost práce. Je standardně vybavováno odsávacím zařízením, obsluha pece není vystavena přímému kontaktu se zpracovávaným popelem nebo prachem z něj.
  • Z popela, vkládaného do stroje, není třeba předem odstraňovat případné kovové zbytky rakve.
  • Systém uložení urny v kremulátoru zajišťuje její těsné spojení s mlecí jednotkou.
  • Při otevření dveří se kremulátor automaticky zastaví.
  • Elektromotor s převodovkou je vybaven tepelnou ochranou proti přetížení.
  • Délka cyklu zpracování popela je volitelná.

 

Technické parametry

Mlecí modulOdsávací modul
Šířka600 mm600 mm
Hloubka600 mm600 mm
Výška1600 mm800 mm
Hmotnost včetně popelníku200 kg45 kg
Napěťová soustavaTN-S 3/N/PE AC, 400 / 230 V, 50 Hz
Elektrický příkon1.25 kW

Kremulátor lze použít na hygienické a pietní zpracování popela i z jiného typu kremačního zařízení, ale vždy za podmínky, že popel je předem vychlazený.

Pro podrobnější informace a ceny nás kontaktujte